FELSEFEMİZ

Ekleyen : / 12.07.2014 / Bu Yazı İNSAN KAYNAKLARI Kategorisinde...

MİMAR CAM BALKON sektöründe  dev bir firmadır. İnsan kaynağının başarı kaynağı olduğu bilinciyle, her çalışanımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, yaşam standartlarını yükseltebilecekleri, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları  politikaları         uygulanması hedeflenmektedir.

Şirket Yönetiminin Liderliğinde,

  • Doğru insanları şirketle tanıştırmak, yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini    mümkün kılmak;
  • Şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak;
  • İç iletişimin etkinliğini sağlamak;
  • Aidiyet duygusunu pekiştirmek;
  • İnsana saygıyı hakim kılmak;
  • Şirket için çalışmanın mutluluğunu artırmak;
  • İnsan Kaynakları sistemlerinin ve uygulamalarını şirket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirmek ve etkinliğini sağlamak;
  • İnsan Kaynakları sahasında şirketin örnek gösterilmesini sağlamak;
  • Liderlik becerilerini ortaya çıkartmak,  sürekli ve sistematik olarak geliştirmek, sürdürmek, doğru ve etkin liderlerin nesiller boyunca şirket içinde yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak;
  • Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürülmesiyle, 

Çalışılması ayrıcalıklı bir topluluk olmayı hedeflemektedir…

 

EN BAŞA DÖN